Typy lekcí

Uzavřené Kurzy

Tyto lekce jsou ve skupině o počtu max. 16 ti osob. Kurz trvá 10 lekcí, každá lekce Pilates Clinic 55 minut. Lekce Jógy 70 minut. Upřednostňuji tak maximální komfort klientů při cvičení, dostatek prostoru, zapůjčení pomůcek a hlavně osobní přístup ke každému klientovi. Ve všech kurzech je po celou dobu klient pod odborným dohledem kvalifikované lektorky, se kterou může kdykoli konzultovat své názory, přání, osobní zkušenosti a tím lépe docílit svých výsledků a vyvarovat se mnohým chybám.

Individuální lekce

Podstata individuálního cvičení spočívá v individuálním přístupu ke cvičení na základě podrobné osobní i funkční anamnézy klienta. Klient si může zvolit počet cvičebních hodin sám. Výhodou je osobní přístup lektor-klient, kde výsledky budou dosaženy rychleji, než při skupinových lekcích. Nejde při tom o pasivní terapii, ale o aktivní cvičení pod odborným dohledem s důslednou korekcí cviků přizpůsobených klientovi a jeho cílům, jako např. zvýšení svalové síly, zlepšení celkové flexibility, zlepšení držení těla, zbavení se bolesti.

POZOR dotazník ZDE !!!

Ceník
 Pilates kurzJóga kurzIndividuální lekce
Kelč
900 Kč/10 lekcí 1 lekce 55 minut1000 Kč/10 lekcí 1 lekce 70 minut600 Kč/ 60 minut
Valašské Meziříčí 900 Kč/ 10 lekcí 1 lekce 55 minut1000 Kč/10 lekcí 1 lekce 70 minut
INFORMACE O KURZU

Prosím pečlivě si přečtěte tyto informace, ať tím předejdeme zbytečným nepříjemnostem. Všechny podmínky jsou důležité hlavně pro komfort klientů při cvičení.

  • Klient má možnost se omluvit z lekce pouze v případě nemoci. Pokud dojde k dlouhodobému onemocnění klienta během kurzu a ten se nezúčastní více než 3 lekcí za sebou, lze se domluvit na individuálním postupu.

  • Pokud se klient předem řádně omluví a svou účast na lekci zruší nejpozději do 12,00 hodin, má nárok na náhradu. Pokud se včas neomluví, ztrácí tím sám nárok na náhradu. Omluva je nejlepší formou SMS, nebo E-mailem.

  • Náhradu si v případě volného místa na lekci může klient vybrat maximálně 2x za celý kurz.

  • Nevyčerpané náhrady nelze převádět do nového kurzu.

  • Po zahájení kurzu se lze přihlásit jen při neobsazení kurzu plným počtem osob. Z ceny kurzu se pak odečítá počet lekcí, na kterých klient nebyl a vždy platí jen za počet odchozených hodin.

  • Pokud dojde ke zrušení hodiny ze strany lektora např. z důvodu nemoci, bude klient informován zasláním SMS.

  • Po absolvování kurzu je klient automaticky veden jako zájemce o kurzy následující a při novém otevření kurzu je mu dávána přednost před novou klientelou.

  • Kurzovné se platí při první hodině kurzu, nebo bankovním převodem.

  • Číslo účtu 2400195221/2010, jako variabilní symbol uveďte číslo Vašeho mobilního telefonu.