Tvůrcem konceptu Pilates Clinic Method, je Daniel Müller, který obohatil klasické cvičení Pilates o nejnovější poznatky z fyzioterapie. Jsou to koncepy DNS prof. Pavla Koláře založený na vývojové kyneziologii a Spiraldynamic. Cvičení PILATES CLINIC vychází ze základních Pilates cviků, které jsou obohaceny o modifikace a varianty, díky kterým je cvičení šetrnější, dokonalejší a především méně rizikové než klasické pojetí. Pomůže řešit bolesti zad, páteře, svalů a kloubů. Je to metoda vhodná pro veškerou širokou veřejnost. Cílem tohoto skvělého konceptu je integrovat zásady, které se klient v hodinách naučí do  běžného života / stoj, chůze, sed, leh/. Pokud si klient kvalitně zacvičí na hodině a v životě uplatní naučené zásady a principy, předejde možným civilizačním onemocněním. Pokud už zdravotní problémy má, ví jak je řešit.

 

Dělení kurzů PILATES dle úrovně

Začátečníci

Je určen pro ty, kteří mají zájem seznámit se s cvičením Pilates Clinic a naučit se základní pravidla a jednodušší modifikace cviků. Cílem kurzu je trénik držení těla ve správném nastavení v různých pozicích, při kterých se aktivuje střed těla /core/ a aktivně zapojuje bránice pro kvalitní dech. Důležité je potom integrovat tyto zásady i v běžném životě / stoj, chůze, sed, leh/ a předejít tím možným civilizačním onemocněním, nebo vzniklé zdravotní problémy řešit. Tento kurz je podmínkou pro pokračování v následujících úrovních. Při cvičení budeme používat cvičební pomůcky.

Mírně pokročilí

V tomto kurzu se zdokonalíme v naučených pozicích (sedu, stoji, kleku), naučíme se nové a náročnější varianty a modifikace. Hodiny tohoto kurzu probíhají na vyšším stupni náročnosti, kdy je kladen větší důraz na dech, sebekontrolu a hlavně na kvalitu provedení. Při cvičení budeme používat cvičební pomůcky / ježek, overball, pěnový válec, cihličky na jógu, theraband- gumový pás/, které nám dopomůžou k lepšímu a kvalitnějšímu provedení daného cviku.

Pokročilí

Tento kurz je určen pro klienty, kteří již cvičí pravidelně více než rok a prošli kurzy pro mírně pokročilé. Cvičení probíhá v dynamičtějším tempu, kdy klienti perfektně ovládají cviky a principy. Naučíme se zde dokonale ovládat své tělo v daných pozicích a jejich náročnějších variantách a modifikacích. Při cvičení budeme využívat různé rehabilitační pomůcky. Cílem kurzu je naučit se rozpoznat své vlastní chyby v držení těla, ovládání jednotlivých jeho částí a změnit si vlastní stereotyp chůze, sedu a stoje a používat ho jak doma, při práci, ale i při jiných aktivitách.